Politica de confidențialitate

Prezentul document descrie politica societății MAMACUCAMELII SRL [societate română, cu sediul în Bucuresti, str. Dinicu Golescu, nr. 35, bl. 3, sc. 3, et. 4, ap. 19, sector 1, România, cod postal 010866, nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/7161/2021, avand CUI 44142864, în continuare „Societatea”] de a utiliza și proteja datele cu caracter personal (astfel cum sunt definite de legislația în vigoare).
Exercitarea drepturilor, conform Cap. IV, se poate face prin transmiterea unui mesaj la adresa de e-mail [email protected]. Solicitările se soluționează în termenul legal.

Cap. I – Datele colectate

Art. 1 – În vederea îndeplinirii activității comerciale Societatea colectează date cu caracter personal prin următoarele mijloace:

Informații pe care le primim de la utilizator:

 •  În vederea contactării Societății prin completarea formularului de contact, Societatea procesează și stochează urmatoarele date: nume, prenume și adresa de e-mail. Acestea sunt folosite în vederea transmiterii unui raspuns scris la solicitarea primită.
 • În conformitate cu Politica de cookies, Societatea transmite fișiere către calculatoarele vizitatorilor în scopuri statistice. Pentru mai multe detalii se poate consulta Politica de cookies.

Cap. II – Cum prelucrăm aceste informații? (scopul prelucrării)

Art. 2 – Societatea stochează și prelucrează aceste date cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Transmiterea de răspunsuri scrise la mesajele primite de la utilizatori;
 • Colectarea și studierea datelor statistice (ex. analizarea și studierea repartizării geografice a utilizatorilor).

Art. 3 – Societatea prelucrează datele cu caracter personal în temeiul acordului persoanei vizate, în virtutea executării obligațiilor contractuale, în temeiul interesului legitim sau pentru executarea unei obligații legale.

Cap. III – Durata prelucrării

Art. 4 –Datele cu caracter personal prelucrate în vederea îndeplinirii unor obligații contractuale sau legale, sunt pastrate în conformitate cu legislația în vigoare.

Datele cu caracter personal procesate în vederea transmiterii răspunsului către utilizatori sunt stocate pe perioada nedeterminată. Acestea vor fi șterse prin retragerea consimțământului sau exercitarea dreptului la uitare.

Datele colectate prin cookie-uri sunt păstrate conform Politicii de cookies.

Cap. IV – Drepturile Persoanelor Vizate

Art. 5 – Conform Regulamentului European privind protecția datelor cu caracter personal, Societatea recunoaște și garantează următoarele drepturi ale persoanelor vizate:

 1. Dreptul de acces – dreptul persoanei vizate de a obține o confirmare din partea Societății cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
 2. Dreptul la rectificare – dreptul persoanei vizate de a solicita corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui beneficiar, la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 3. Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent, care poate fi citit automat și dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 4. Dreptul la opoziție – dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea nu este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau nu are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, ai dreptul de a te opune prelucrării în orice moment.
 5. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – dreptul persoanei vizate de a solicita sa îi fie șterse datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
  – acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  – retragerea consimțământului și nu mai există un alt temei juridic pentru prelucrare;
  – exercitarea dreptului de opoziție și inexistența unor motive legitime care să prevaleze;
  – datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  – datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  – datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
 6. Dreptul la restricționarea prelucrării – Persoana vizată poate solicita restricționarea prelucrării în următoarele cazuri:
  – persoana vizată contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care permite Societății verificarea corectitudinii datelor;
  – prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea;
  – în cazul în care Societatea nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  – în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care Societatea verifică dacă există alte temeiuri legitime pentru procesarea datelor cu caracter personal.

Cap. V – Transferul datelor către terțe persoane

Art. 6 – Societatea nu transferă datele cu caracter personal către alți operatori fără notificarea sau cererea prealabilă a persoanei vizate.

Art. 7 – Societatea poate transfera informații către alte societăți afiliate, furnizorilor de servicii sau altor parteneri care le procesează în numele Societății, pe baza instrucțiunilor Societății și asigurând nivelul de securitate conform legislației în vigoare. Aceste societăți pot oferi servicii globale, inclusiv asistență pentru clienți, tehnologia informației, plăți, vânzări, marketing, analiza de date, cercetare și sondaje.

Art. 8 – Toți colaboratorii societății au implementat și respectă standardele de protecție a datelor cu caracter personal impuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Art. 9 – Societatea poate păstra sau dezvălui informații transmise în vederea respectării prevederilor legale, a procedurilor legale sau pentru a răspunde unei cereri din partea autorităților publice. De asemenea, poate folosi datele pentru a-și exercita drepturile legale, pentru a se apăra în cadrul acțiunilor judiciare sau pentru a preveni, detecta sau raporta activități ilegale, precum fraudă, abuzuri, încălcări ale termenilor și condițiilor sau amenințări la adresa securității Societății sau siguranței fizice a oricărei persoane.

Cap. VI – Securitatea informațiilor

Art. 10 – Societatea lucrează pentru a păstra datele în siguranță. În acest sens utilizează o combinație de controale tehnice, administrative și fizice pentru a menține securitatea datelor procesate. Cu toate acestea, nu exista metoda de transmitere sau de stocare a datelor complet sigură. Pentru orice lamurire suplimentară legată de securitate, va rugam sa ne contactați la adresa de e-mail: [email protected]

Art. 11 – În conformitate cu Regulamentul European, Societatea urmărește, identifica, înregistrează, arhivează și raportează, acolo unde este cazul, toate incidentele de securitate.

Cap VII – Autoritățile competente

Art. 12 – Notificările cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi transmise Societății printr-un mesaj la adresa de e-mail [email protected] sau prin transmiterea unei adrese scrise cu confirmare de primire la sediul acesteia.

Art. 13 – De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a sesiza Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu privire la prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal prin transmiterea unei notificari la sediul autorității: București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, e-mail: [email protected]

Politica Cookie-uri

Ce sunt cookie-urile?
Cookie-urile sunt fișiere de dimensiuni reduse, formate din litere și numere, stocate pe browserul cu care accesați site-ul https://rrpb.ro/acasa/, astfel încat să aveți o experiență mai bună de navigare, adaptată nevoilor și interesului utilizatorului.

Aceste fișiere permit site-urilor web să rețină și să păstreze informații utile despre utilizator, astfel încât să ofere fiecărui utilizator o experiență unică.

Exemple de utilizări:

 • Reținerea anumitor setări făcute de utilizator (ex. limba în care se vizualizează Site-ul, moneda în care se exprimă prețurile, memorarea produselor aflate în coșul de cumpărături)
 • Oferă Societății feedback valoros asupra modului în care este utilizat Site-ul, astfel încât să eficientizeze și să îmbunătățească experiența utilizatorului.
 • Permit aplicațiilor terților să obțină informații despre utilizatori, astfel încât să creeze o experiență mai valoroasă, utilă și plăcută Utilizatorului;

Ce date stochează cookie-urile?

Cookie-urile folosite de site-ul https://mamacucamelii.ro/ nu solicită informații cu caracter personal și nici nu identifică personal utilizatorii de internet.

Care este durata de viață a unui cookie?

Durata de viață a unui cookie este determinată. Tehnic, doar website-ul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou și doar în momentul în care un utilizator se întoarce pe website.

Pentru ce folosim cookie-uri?

Pentru a îmbunătăți experiența online, MAMACUCAMELII SRL folosește cookie-uri conform Politicii de cookies.


Cum pot bloca cookie-urile?

Utilizatorul are posibilitatea de a controla acceptarea sau blocarea fișierelor tip cookie prin intermediul browser-ului web.